L'Associació Aspaym Catalunya

Aspaym Catalunya és una associació sense ànim de lucre de persones amb lesió medul·lar i altres discapacitats físiques. Neix el 1989 amb el convenciment de constituir-nos com un punt d’orientació, assesorament, informació i ajuda a persones amb lesions medul·lars i a altres discapacitats físiques, així com per a la sevafamília i entorn més proper.

01

Missió

Reivindicar la Diversitat Funcional

  • Acompanyar al colectiu en els procesos d’autonomia per aconseguir una igualtat d’oportunitats reals.
  • Reivindicar la diversitat com una característica intrínseca en l’ésser humà que enriqueix a la nostra societat.
  • Fomentar la innovació i a cooperació amb altres entitats com a mecanismes d’evolució social.

02

Objectius

Vida Independent

  • Difundir la Filosofia de Vida Independent.
  • Lluitar pels drets de les persones amb diversitat funcional..
  • Oferir eines per a una vida autònoma.
  • Fomentar l’autoresponsabilitat en els procesos de autocuidat.
  • Oferir/Coordinar assistents personals.
  • Informar, assessorar als socio/es.

03

Utilitat Pública

El Benefici Col·lectiu

Aspaym Catalunya ha estat declarada Associació d’UtilitatPública, instrument dinamitzador de la realització d’activitats d’interés general, el que suposa un clar benefici per a la colectivtat.
*Les persones, físiques o jurídiques, que realitzin aportacions econòmiques a Aspaym Catalunya, tenen la possibilitat dedesgravar aquesta aportació en la seva declaració corresponent: IRPF per a les persones físiques, impost sobre societats per a les persones jurídiques.

04

Equip Humà

La Junta Directiva i l’Assemblea de Socis

Els òrgans rectors i de govern de la nostra asociació son l’Assemblea General de Socis i Sòcies, i la Junta Directiva.
La Junta Directiva representa, administra i dirigeix l’entitat en nom de l’Assemblea General. Està composta per un president, un o dos vicepresidents, un secretari, un tresorer i vocals, els quals són nomenats per l’Assemblea General de Socis en sessió extraordinària.
És la responsable de l’estat de comptes, previsió de despeses, repartiment de funcions per a les comissions o incloure’n de noves, temporització de les assemblees generals o Extraordinàries, activitats que s’han realitzat i el resultat d’aquestes, etc.

socis

anys d'experiència

projectes realitzats

col·laboracions

Estatuts d’Aspaym Catalunya

El funcionament de la nostra Associació està regulat legalment pels nostres estatuts. Pots consultar aquí:

Projecte d’activitats 2021

Si vols consultar els nostres objectius per a l’any en curs segueix el següent enllaç:

amb el suport de:

i la col·laboració de:

Vols rebre les nostres NEWS?

Notícies, ofertes laborals, activitats d'oci i esport, enquestes i estudis ...

Skip to content