També disponible en/También disponible en/Also available in: ES

Programa d’Atención Personal i Vida autònoma

APVA

 

Programa de Vida Independent APVA (Aspaym)

Servei subvencionat a càrrec de l’IRPF

Servei finançat a través de l’assignació tributària de l’0,7% de l’IRPF de les CCAA.

Requisits per a ser beneficiari:

 • Ser soci/ad’Aspaym Catalunya.
 • Tenir entre 16 i 64 anys.
 • Residència en un municipi de Catalunya.
 • Tenir limitació física severa o parcial que impedeixi realitzar activitats de vida diària de forma autònoma.
 • Estar reconegut com a persona en situació de dependència.
 • Tener capacitat per ordenar i supervisar les activitats de l’assistència personal, per si mateixa o, si no, mitjançant representant legal.
 • No rebre prestació d’una altra entitat per cobrir suport per a les mateixes tasques que es demanen a Aspaym Catalunya.

Aquesta prestació està supeditada a la subvenció que Aspaym Catalunya rep per al seu Programa d’Atenció Personal i Vida Autònoma de la asignació tributària del 0,7% del IRPF i de altres cofinanciadors.

El número de hores d’un servai base que es poden sol·licitar son de 5 a 10 a la setmana.
*Altres necessitats consultar

 

Com es fa el tràmit?

Pots contactar per telèfon / WhatsApp o enviar un email a hola@aspaymcatalunya.org o bé omplir el nostre formulari de contacte.

També pots contactar amb el Servei d’atenció a el públic de l’IMPD (Institut Municipal de Persones amb Discapacitat), indicant les teves dades de contacte. Rebràs la resposta d’un professional per explicar-te el servei i concertar una entrevista. Més info

Programa de Vida Independent SAP

Servei subvencionat pel IMPD

El Programa de Vida Independent de la IMPD (Institut Municipal de Persones ambDiscapacitat de l’Ajuntament de Barcelona, treballa per facilitar a les persones amb discapacitat la possibilitat de viure de manera el més autònoma possible, buscant noves experiències i alternatives que facilitin el pas de la vida a una residència oa càrrec dels familiars a una vida més autònoma on la persona i les seves necessitats i preferències són el centre.

Aquest programa inclou el Servei Municipal d’Assistent Personal, un servei que permet a les persones viure de manera més autònoma tant si fan el pas a viure només com si continuen vivint amb la família.

Com es fa el tràmit?

Pots trucar o enviar un email al Servaio d’atención al públic del Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, indicant nom i cognoms i telèfon de contacte. I després un professional es posarà en contacte amb la persona interessada per explicar-li el servei i concertar si cal una entrevista. Més info

 

Requisits per a ser beneficiari

 • Tenir entre 16 i 64 anys.
 • Estar empadronat a Barcelona.
 • Tenir una discapacitat per causa física o reconeguda al certificat corresponent.
 • Tenir recononegut un grau III o II de dependència.

Documentació necessària:

 • DNI
 • Certificat de discapacitat i tipologia
 • Ressolució de Gradu de dependència

Servei privat/hores no subvencionades

Ens oferim a gestionar assistents personals privats. Només cal complir un requisit que és ser soci de l’entitat.

Serveis i avantatges:

 • L’usuari / a no ha de preocupar-se per la contractació i tot el que es deriva d’aquesta.
 • Posem al abast de l’usuari/aentrevistes amb assistents personals amb referències, per a que decideixi al més adecquat segonsels seu propi criteri.
 • Donem suport abans, durant i després de l’entrevista, si la persona ho desitja.
 • Es planifiquen reunió / es amb usuària / o i assistent / s personal / és per compartir experiències i seguir millorant el projecte.
 • En cas de conflicte, malentès o situacions millorables, actuem de mediadors.
 • Oferim una borsa de substituts per cobrir baixes i vacances.
 • S’aportarà document, on l’usuari defineix les tasques i els horaris per a la signatura les dues parts, usuària / o i assistenta / i personal.
 • Es valorarà, com a mínim, un cop a l’any per anar ajustant les necessitats i expectatives.

Cost de el servei privat

El preu del servei és de 15 €/h. Inclou:

 • Despeses directes: sou, seguretat social, substitucions, baixes, vacances, acomiadaments o acabaments de el servei.
 • Gestió de recursos humans i de les despeses generals d’administració.
 • Seguiment Tècnic del servei: coordinacin, recolçament i avaluació.

Per sol·licitar més informació, o fer una primera reunió:
TEL./WHATSAPP: +34 608 091 076 · hola@aspaymcatalunya.org

¿Que és el projecte d’Assistència Personal APVA?

 

El Projecte d’Assistència Personal vol contribuir aafavorir l’autonomia i la vida independent de les persones amb diversitat funcional. Els usuaris de l’servei decideixen com repartir les hores, en quines tasques i / o activitats necessiten suport, de quina manera i qui les realitzarà.

L’objectiu principal és la autodeterminació de la persona, el seu dret a decidir i planificar la seva pròpia vida. El suport de la nostra entitat contribueix al fet que les persones amb diversitat funcional accedeixin a viure i decidir de manera més autònoma i independent, evitant així la sobreprotecció i prenent consciència d’elles mateixes com a persones amb drets i llibertats.
La figura de l’assistent personal és el suport necessari perquè la persona amb diversitat funcional pugui dur a terme les activitats de la vida diària:

 • Suport a la vida autònoma i d’integració social i comunitària en les activitats que la persona realitza de forma habitual, dins i fora de la llar.
 • Acompanyament a activitats laborals, ocupacionals, formatives i / o de lleure fora de la llar habitual.

amb el suport de:

i la col·laboració de:

Vols rebre les nostres NEWS?

Notícies, ofertes laborals, activitats d'oci i esport, enquestes i estudis ...